آیین رو‌نمایی از کتاب‌های مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت برگزار شد