مصاحبه پیش ازبازی سرمربیان تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران