اعلام منع آمد و شد 24 ساعته در نیجریه در پی حمله بوکوحرام