توقیف موتورسیکلت غیرمجاز ۱۰۰۰ سی سی توسط پلیس در دشتی