نمایشگاه کتاب میزبان رونمایی از سفرنامه‌های «قزوه» به هند و سوریه