بخش دانشگاهی بالاترین تراکنش را در نمایشگاه کتاب امسال داشته است