عکس نوشت/ از تحریم نشست خبری روحانی تا پاسخ کیهان به رضایی