سقوط از کوه دنا هنگام جمع آوری گیاهان دارویی/ دختر 15 ساله زنده ماند