دربی نقش فینال را دارد | داور جلوی چشم این همه هوادار آبروی خودش را نمی‌برد