فرمانده پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر معارفه شد