استخدام سرپرست فروش و بازاریاب در شرکت پخش ناربن واقع در استان کرمان