بازی فردا درحکم فینال است/ بازیکنان راه آهن پولی دریافت نکرده‎اند