حزب‌الله لبنان و ارتش سوریه مرحله اول عملیات خود در قلمون را پایان دادند