آذربایجان 2 میلیون یورو به ارتش افغانستان کمک مالی می‌کند