در آینده لیگ ما نابود خواهد شد/ زنگ تفریح تیم‌های لیگ برتری نبودیم