برانکو: من و قلعه نویی یک هدف مشترک داریم/بازیکنانم قلب بزرگ قرمز دارند