۳۰ ویژگی ظریف از نگاه عضو تیم مذاکره کننده/ دیپلمات ممتاز بین المللی، مرد اهل خانواده، متدین، سخت گیر