اسرار فاش شده از حاکم شرع سعودی داعش که در سوریه کشته شد