قلعه نویی: آقایان 3 میلیارد می‌گیرند و همه را سیاه می‌کنند