کرمانی مقدم: پر‌سپولیس برنده داربی خواهد بود/ راه‌آهن محکوم به برد است