امام جمعه بروجرد: رفع مشکلات سامان کاشی به صورت جدی پیگیری می شود