اسرائیل..! 67 سال گذشت اما ما برمی‌گردیم + روایت تصویری