از پیشنهاد قلعه نویی تا خنده های برانکو/ خبری از کری خوانی نبود!