نیویورک تایمز: سوگند اعراب در کاخ سفید برای مسابقه هسته ای با ایران / یکی از سران عرب: نمی توانیم همینط