وضعیت جسمانی نادر طالب‌زاده رو به بهبودی است/ انتقال به بخش عمومی