گزارش العالم از آزادسازی تپه راهبردی درسوریه+ویدئو