احیای تذکر لسانی در دستور کار بسیج/ راه اندازي ۷ هزار حلقه صالحين در خراسان جنوبي