۶۰ درصد از فوتی حوادث رانندگی استان سمنان درصحنه تصادف جان باختند