بدنه ضعیف و طول عمر باتری دو مشکل اصلی اسمارت فون‌های فعلی هستند!