طرح حفظ قرآن کریم امسال در استان سمنان اجرا می‌شود