نماینده تهران در مجلس: حوزه علمیه قم از مقدس ترین مراکز دینی دنیا است