معاون آب منطقه ای خراسان رضوی: مدیریت صحیح مشکلات بخش آب را حل می کند