قلعه نویی: امیدوارم داربی با کیفیتی را ببینیم/ از هواداران استقلال عذر خواهی می کنم