برگزاری مانور هفته هلال احمر در دانشگاه آزاد واحد اهواز