مسوولان دستگاه قضایی استان البرز به مقام شامخ امام راحل ادای احترام کردند