خروج 12 شرکت نفتی از لیست واگذاری/ برای ورود به بازار ال‌ان‌جی به دنبال سرمایه‌گذار هستیم