اداره سلف توسط دانشجویان تا برگزاری مسابقات ورزشی و جشنواره بادبادک‌ها