هواوی در تاریخ ۱۲ خرداد ماه رویداد مطبوعاتی خود را در نیویورک برگزار می کند