دومین نشان کاروان ایران بدست آمد/ مهدی زمانی در تپانچه بادی نقره گرفت