کریمی:مقابل نفت جشن بقای ملوان در لیگ برتر را برگزار می‌کنیم