مصر: نیروی بین‌المللی به لیبی می‌فرستیم/ پشت عربستان را خالی نمی‌کنیم