پیکر شهید گمنام در کرمانشاه تشییع و به خاک سپرده شد