کاهش بارندگی‌های سالانه در کشور/منابع محدود آبی توان تامین مصارف روزافزون را ندارد