جزئیاتی از شناور ملوانان ربوده‎شده توسط تروریست‎های سومالی