قلعه‌نویی: امیدوارم داربی زیبا باشد/ از هواداران عذرخواهی می‌کنم