دیدار مقام جمهوری «باشقیرستان» با سنایی/ گفت‌وگو در خصوص همکاری‌های اقتصادی تهران- اوفا