نمایشگاه دستاوردهای ادارات چهارمحال وبختیاری درشهرکرد گشایش یافت