ترور یکی از علمای نجف اشرف و داماد یکی از مراجع تقلید + تصاویر