کارگروه تخصصی امور اداری دانشگاه‌های منطقه ۸ در کرمان برگزار شد