الگوپذیری از کظم غیظ امام موسی‌کاظم (ع) گره‌گشای مشکلات است